استفاده حداکثری از پتانسیل فضا با پارتیشن چوبی ثابت

پارتیشن چوبی ثابت از بهترین المان های تزئینی و دکوراتیو برای بهینه سازی و جداسازی فضاهای یک محیط از یکدیگر

ادامه مطلب

طراحی یک دیواره پارتیشن چوبی برای خانه

طراحی یک دیواره پارتیشن چوبی برای خانه یک صفحه ی تقسیم کننده اتاق تحت عنوان دیواره ی پارتیشن چوبی وظیفه

ادامه مطلب

پارتیشن اداری

در تجهیز فضای اداری، پارتیشن یکی ار عناصر مهم است، پارتیشن اداری ، استفاده از فضا را بهینه سازی کرده

ادامه مطلب